Personvernerklæring

Her kan du lese Kristiansund Elektro AS sine retningslinjer for behandling av personopplysninger som er innsamlet via vår hjemmeside.

INNSAMLING

Vi samler kun inn dine personopplysninger på vår hjemmeside, når du – eller din PC – gir opplysningene til oss. Typiske tilfeller er når det er snakk om navn, brukernavn, adresse, e-postadresse, ip-adresse og cookies (se mer informasjon om disse lenger ned).

BRUK

Opplysningene setter oss blant annet i stand til å se hvilke deler av vår hjemmeside du har besøkt, når det skjedde, og hvilken nettleser du har benyttet. Denne kunnskapen bruker vi i forbindelse med driften av vår hjemmeside, og til bedre å kunne betjene våre kunder og hjemmsidebrukere. Ut over dette bruker vi informasjonen til de spesifikke formål som er opplyst på hjemmesiden.

VIDEREFORMIDLING

Kristiansund Elektro AS er dataansvarlig for de personopplysninger som er samlet inn på hjemmesiden. Hvis det er nødvendig, for eksempel på grunn av lovgivning eller for formålet opplysningene er oppgitt til, kan vi videreformidle personopplysninger til andre i henhold til persondatalovens forskrifter.

BARN OG UNGE

Vi ønsker ikke å samle inn, eller bruke, personopplysninger om barn og unge under 15 år uten foreldrenes samtykke. Det kan dog være vanskelig å vite brukerne av hjemmesiden sin alder – vi oppfordrer derfor foreldre til løpende å følge med i internettaktivitetene til barna og de unge.

INFORMASJONSKAPSLER

Informasjonskapsler er opplysninger som overføres fra vår hjemmeside til din PC, som får hjemmesiden til å huske din PC neste gang du besøker oss. Vi benytter informasjonskapsler for å forenkle din bruk av hjemmesiden og administrere våre aktiviteter. I din nettleser kan du bestemme at du ikke ønsker å motta en informasjonskapsel, eller få beskjed når du mottar en.

Les mer om informasjonskapsler her: Informasjonskapsler

OPPBEVARINGSPERIODE

Kristiansund Elektro AS oppbevarer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle det formålet som opplysningene er samlet inn til, og eventuelt for en kortere periode i etterkant i overensstemmelse med persondataloven. Deretter sletter vi personopplysningene.

FORTROLIGHET

Vi bestreber oss på alltid å ha et høyt sikkerhetsnivå, og sikre at dine personopplysninger holdes fortrolige og ikke misbrukes.